Mchango.

Kumbuka kulipa mchango wa mwezi kwa wakati ndio kufanikiwa kwa jumuia.