Khach sạn Sao Mai

Khach sạn Sao Mai

Dịa chỉ: 45B, Dinh Tien Hoang, Da Lạt

Tel: 063 3335345 - 33535346; Mobile: 0919466671

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/da-lat/khach-san-sao-mai.html

Số phong:

Khach sạn Sao Mai nằm dối diện với san Golf va trường Dại học Da Lạt, rất thuận tiện cho quy khach tham khach sạn uy tin ở da lạt quan va ngắm cảnh. Phong rộng rai, thoang mat, tầm nhin xung quanh rất khach sạn nikko ha nội mấy sao ly tưởng, với dầy dủ tiện nghi, co internet tốc dộ cao, co truyền hinh cap va cac dịch vụ khac... Với gia cả phu hợp cung với sự phục vụ nhiệt tinh chu dao sẽ dem dến cho quy khach một cảm giac thoải mai va hai long khi lựa chọn.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

 

KS Sao Mai Da Lạt cảm ơn Quy khach va Quy Cong ty da ủng hộ KS trong thời gian vừa qua

I/ Gia phong ( khong bao gồm an sang)

1/ 11 phong doi ( 2 giường/ 4 khach): 04 khach

+ 250.000d/ ngay 

Trường hợp Quy Khach ở 02 người :

+ 180.000d/ ngay 

2/ 02 phong doi ( 2 giường/ 4 khach): 4 khach

+ 300.000d/ ngay 

Trường hợp Quy Khach ở 02 người :

+ 220.000d/ ngay 

02 phong nay co bồn tắm, hanh lang rieng tư va rộng rai , nhin toan cảnh san Golf

3/ 01 phong gia dinh ( 4 giường/ 8 khach): 8 khach 

+ 500.000d/ ngay 

Phong nay trang bị ban lam việc rieng, wifi rieng, tủ lạnh 160 lit, TV 32, cac nhu cầu khac co sẵn trong phong. Hai mặt phong bằng kiếng, nhin gần toan bộ san goft. Phong biệt lập với cac phong khac. DT: 50m2

II/ Gia phong( bao gồm an sang)

1/ 11 phong doi ( 2 giường/ 4 khach): 4 khach

+ 390.000d/ ngay 

Trường hợp Quy Khach ở 02 người :

+ 250.000d/ ngay 

2/ 02 phong doi ( 2 giường/ 4 khach): 04 khach

+ 440.000d/ ngay ( khach ở hai dem trở len)

Trường hợp Quy Khach ở 02 người :

+ 290.000d/ ngay 

3/ 01 phong gia dinh ( 4 giường/ 8 khach): 8 khach 

+ 780.000d/ ngay 

Lưu y: 

1/ Gia tren bao gồm thuế trực tiếp.

! Diểm tam sang dược tinh theo số lượng người trong phong, mỗi phần an 35.000d ( bao gồm nước uống)

! Trẻ em dưới 05 tuổi , gia dinh tự lo. Từ 05 tuổi trở len khẩu phần như người lớn.

III/ Thực dơn diểm tam: ( Mỗi buổi gồm 02 mon)

1/ An 

a/ Phở 

b/ Banh mi ốp la

c/ Mi quảng

d/ Banh canh

e/ Bun rieu

f/ Dồ an chay ( như tren)

2/ Uống

a/ Ca phe ( sửa, den )

b/ Nước ngọt CoCa, Cam)

c/ Tra Atiso

4/ Sừa nong

5/ Tra chanh

Lưu y: 

1/ Diểm tam co thể dược phục vụ tại phong hoặc phục vụ tại sảnh khach sạn

2/  Trường hợp 30 khach trở len gia an sang la 30.000d ( Khong bao gồm thuế)

 Dặt ngay