บริษัทแม่

 

บริษัททัวร์แม้ว่าแผนการท่องเที่ยวได้ถูกวางไว้เป็นอย่างดีแล้ว ก็ไม่สามารถเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าการเดินทางนั้นจะปราศจากปัญหาระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย อุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดคิด หรือแม้แต่การถูกโจรกรรมสิ่งของ และเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ลูกทัวร์มักจะขอความช่วยเหลือจากทางบริษัททัวร์เป็นแห่งแรกเพื่อให้ดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้น และหวังด้วยว่าพวกเขาจะได้รับค่าเยียวยาต่างๆจากบริษัททัวร์ของพวกเขา ไม้สักจ็อยท์