Khach Sạn Hải Au Hội An

Giới thiệu: Co phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập internet trong từng phong dược trang bị dầy dủ của http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/thi-xa-thu-dau-mot/khach-san-long-bao-chau-binh-duong-9909.html

Mo tả khach sạn

Co phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập internet trong từng phong dược trang bị dầy dủ của khach sạn. Dịch vụ phong 24 giờ, cửa hang, quan ca phe, dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang, dịch vụ phong la cac tiện nghi co them bạn sẽ thấy trong khach sạn ở Hội An nay. Những du khach dang cần thư gian hoặc tập luyện sẽ cảm thấy hai long với bể bơi ngoai trời tại khach sạn. Du khach sẽ tim thấy ở khach sạn hướng tới dịch vụ nay cac tiện nghi cao cấp dem lại gia trị tuyệt vời. Dặt phong ở Hai Au Hotel Hội An thật dễ dang - chỉ cần nhập ngay dến va di của bạn vao mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi.

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cho thue xe dạp

Cửa hang

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach san tai ba na hills/san bay

Ket an toan

Nha hang

Quan cafe

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Ban cong/san thượng

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Bể bơi ngoai trời

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe