Khach sạn Vọng Xưa

Khach sạn Vọng Xưa

Dịa chỉ: 193 phố Vọng, Hai Ba Trưng, Ha Nội

Tel: 04 38693939; Hotline: 0933534999

Email: [email protected]

Website: www.hotel84.com/ha-noi/khach-san-vong-xua.html

Số phong:

var num_image = 10

Chỉ với gia: 450.000 bạn co thể da co một phong nghỉ tại khach sạn Vọng khach sạn cong doan quảng ba Xưa. Với phương cham lấy sự thoả man của khach hang la tieu chi hoạt dộng của khach sạn , Vọng Xưa luon cố gắng luon cố gắng dem lại dịch vụ tốt nhất khach sạn yen mỹ nha trang cho quy khach

 

Nếu quy khach dang tim chỗ nghỉ ở Ha Nội, thi hay nhớ dến chung toi – khach sạn Vọng Xưa( 193 khach sạn hải phong vung tau phố Vọng, Hai Ba Trưng, Ha Nội)

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

 

 Dặt ngay