Khach sạn Canary Huế

Giới thiệu: Tất cả 30 phong của khach sạn 2 sao nay dều dược thay dổi dể dap ứng cac nhu cầu của du khach. Mỗi phong trong khach sạn dều cung cấp cho du khach phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc....

Khach sạn Canary Huế gồm 30 phong của khach sạn 2 sao nay dều dược thay dổi dể dap ứng cac nhu cầu của du khach. Mỗi phong trong khach sạn dều cung cấp cho du khach phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập khach sạn mường thanh tại vinh internet, ket sắt trong phong.

Khach sạn Canary Huế co dịch vụ phong 24 giờ, thang may, quan ca phe, dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang. Những khach sạn sapa du khach dang cần thư gian hoặc tập luyện sẽ cảm thấy hai long với mat xa tại khach sạn. Vị tri thuận tiện, nhan vien tận tụy va cac tiện nghi hạng nhất lam khach sạn nay khach sạn la một nơi yeu thich của cac du khach

Khach sạn Canary Huế han hạnh dược phục vụ quy khach !

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cho thue xe dạp

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Người giữ cửa

Nha hang

Phong gia dinh

Phong hut thuốc

Quan cafe

Salon

Thang may

Tour

Trong trẻ

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Ban cong/san thượng

Bao hang ngay

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnh

Voi hoa sen

Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Mat khach sạn da lạt xa

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe