Khach sạn Quận 1 Lien An Saigon Hotel

Giới thiệu: Trong tất cả cac phong dều co diều hoa nhiệt dộ, ban, truy cập internet, tivi, voi hoa sen, quan bar nhỏ, truyền hinh vệ tinh/cap.

Mo tả khach sạn

Trong tất cả cac phong dều co diều hoa nhiệt dộ, ban, truy cập internet, tivi, voi hoa sen, quan bar nhỏ, truyền hinh vệ tinh/cap. Khach sạn tự hao co thang may, nha hang, dịch vụ phong la một phần của cac thiết bị va dịch vụ cao cấp khach sạn co. Du khach sạn cửa lo khach sẽ tim khach sạn cong doan da nẵng thấy ở khach sạn hướng tới dịch vụ nay cac tiện nghi cao cấp dem lại gia trị tuyệt vời. Mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi sẽ giup cho việc dặt phong ở Lien An Saigon Hotel Thành phó Hò Chí Minh rất dơn giản - chỉ cần diền ngay mong muốn của bạn va nhấn chuột.

Tiện nghi khach sạn a25 ha nội va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ phong

Nha hang

Thang may

Ban

Diều hoa nhiệt dộ

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)