Khach sạn Han River

Khach sạn Han River

Dịa chỉ: 197A Hoang Van Thụ, Quận Phu Nhuận, Tp Hồ Chi Minh

Tel: 08 39975252

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-han-river-saigon.html

Số phong:

var num_image = 10

Khach sạn Han River

Khach sạn toạ lạc tại trung tam thanh phó co nèn kinh té lớn của Viẹt Nam .

Gàn san bay quóc té - Thuạn tiẹn cho khach du lịch va doanh nhan.

La nơi nghỉ ngơi tót nhát khi bạn dén Viẹt Nam.

Cơ sở vạt chát cua khach sạn mới dược nang cáp, va cung cáp cho bạn những dịch vụ tót nhát .

Sự hai long của bạn khi dén day la nièm vui cho toan thẻ nhan vien khach sạn. 

Khi dén day bạn sẽ cảm nhạn dược khong khi “thoải mai như ở nha”.

Bạn sẽ tim tháy khach sạn dẹp ở da lạt khi bạn click vao bát ki ...

Ki nghỉ của bạn sẽ rát tuyẹt vời va dẽ chịu.

Khi dén day bạn sẽ dược phục vụ tạn tinh, chu dao.

 

 

 

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Standard Room 

- Thich hợp cho khach di du lịch 1 minh, doanh nhan lam việc .

- Giường Quen, tủ lạnh, tủ quần ao, ban tra, Internet, TV truyền hinh cap. Dặc biệt trang bị may tinh rieng trong phong

 

Superior Room

- Thich hợp cho những doi tinh nhan. 

- Giường Quen, tủ lạnh, tủ quần ao, ban tra, Internet, TV truyền hinh cap. Dặc biệt trang bị may tinh rieng trong phong

 

Deluxe Room A

- Thich hợp cho những doi vợ chòng. 

- Giường Quen, tủ lạnh, tủ quần ao, ban tra, Internet, TV truyền hinh cap. Dặc biệt trang bị may tinh rieng trong phong

 

Deluxe Room B  

- 2 Giường, tủ lạnh, tủ quần ao, ban tra, Internet, TV truyền hinh cap. Dặc biệt trang bị may tinh rieng trong phong

 

VIP Room - A

- Loại phong thich hợp cho gia dinh, thương nhan. 

- Giường King, tủ lạnh, tủ quần ao, ban tra, Internet, TV truyền hinh cap. Dặc biệt trang bị may tinh rieng trong phong.

 

VIP Room - B

- 2 Giường, tủ lạnh, tủ quần ao, ban tra, Internet, TV truyền hinh cap. Dặc biệt trang bị may tinh rieng trong phong

Loại phongGiaStandard890.000 vndSuperior980.000 vndDeluxe1.080.000 vndDeluxe 2 giường1.080.000 vndVIP 2 giường1.180.000 vndVIP 1 giường1.600.000 vnd Dặt ngay