Khach Sạn Thien Sơn Phu Quốc

Khach Sạn Thien Sơn

Dường 30/4, Dương DongGia phong Thien Sơn khi quy khach dặt với Phuquocbook.com da bao gồm

- Thuế VAT , Phi Phục Vụ

 

Mo tả khach

sạn

Nằm cach trung tam thị trấn chưa dầy 1km, Thien Sơn la một khach san phu quoc 1 sao tach biệt nằm ben sườn nui gồm 20 phong. Với cac trang thiết bị dầy dủ của một khach sạn 2 sao, phong dẹp.  Phu Quốc Book tin rằng bạn sẽ hai long với chi phi bỏ ra thấp nhất cho việc lưu tru. Ưu diểm: Gia rẻ. Nhược diểm: Khong co bải biển rieng va hồ bơi.

Tiện nghi khach sạn

Cho thue xe may

Dịch vụ giặt ủi

Chỗ dậu xe o to

Wifi

Tiện nghi phong

Diều hoa nhiệt dộ

Tivi Cap

Minibar

Diện thoại

May nước nong/lạnh

Khach sạn phu hợp cho

Du lịch tự tuc