Khach sạn sau 160m dưới long dất

 Tại day, du khach sẽ co cơ hội dể trải nghiệm một giấc ngủ ở dộ sau tới gần 160m dưới long dất.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Sala Silvergruva Hotel, Thụy Diển. Ảnh: Daily Mail.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Lối vao phong khach sạn, nơi du khach bắt dầu một trải nghiệm thu co một khong hai.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Phong của khach sạn nay dược tạo ra nhờ vao những cuộc khai thac bạc, va phải mất tới 10 nam mới tạo ra dược phong khach sạn dộc dao nay.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Nhiệt dộ tại day vao ban dem co thể xuống tới 2 dộ C.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Cac mon an tại day dều dược chế biến bởi cac dầu bếp nổi tiếng với hương vị dộc dao.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Cach bai tri của phong khach sạn kha dơn giản nhưng dẹp mắt.

Khach sạn <a rel='nofollow' target='_blank' href=khach san yasaka nha trang khuyen mai sau 160m dưới long dất" src="http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/pgi_xvauqbnau/2014_01_22/k7.jpg">

Can phong dược trang bị một giường doi, nội thất mạ vang va rượu sam panh.

Khach <a rel='nofollow' target='_blank' href=khach sạn corvin vung tau sạn sau 160m dưới long dất" src="http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/pgi_xvauqbnau/2014_01_22/k8.jpg">

Tuy nhiệt dộ tự nhien tại day xuống rất thấp vao ban dem, nhưng nhiệt dộ của can phong da dược thiết kế ở mức 18 dộ C.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Khong gian lang mạn tuyệt vời cho giấc ngủ của du khach.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Tuy chiếc giường doi dược thiết kế dơn giản, nhưng du khach sẽ phải mất tới 380 bảng (tương dương khoảng hơn 13 triệu dồng) dể nghỉ một dem tại day.

Khach sạn sau 160m dưới long dất

Day cung dang la diểm hẹn tuyệt vời cho những doi tinh nhan hay cac lễ cưới dộc dao.

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 16:13 - 22/01/2014

Theo BizLive