Khach sạn Hoang Long Da Nẵng

Giới thiệu: Khach sạn Hoang Long Da Nẵng dạt tieu chuẩn 3 sao với hệ thống phong nghỉ rộng rai, thoang mat với vẻ dẹp hai hoa gồm: 55 Phong tieu chuẩn; 22 Phong thượng hạng với dầy dủ cac trang thiết bị hiện dại sẵn sang dap ứng nhu cầu của quy khach thương gia, quy khach du lịch

Khach sạn Hoang Long Da Nẵng tọa lạc giữa trung tam Thanh Phố. Nhin ra nui Sơn Tra ben dong song Han em dềm thơ mộng, tren cửa ngo vao thanh phố ven biển Lien Chiểu - Thuận Phước.

Khach sạn 3 sao Hoang Long Da Nẵng cach san bay quốc tế Da Nẵng 10 phut, cach bai biển Da Nẵng 2 phut, Ban dảo Sơn Tra 20 phut va 30 phut dể dến quần thể danh thắng non nước Ngu Hanh Sơn.

Dến với Khach sạn Hoang Long Da Nẵng quy khach sẽ luon luon hai long với một khach sạn hiện dại va sang trọng, cung với sự don tiếp nhiệt tinh va phong cach phục vụ chuyen nghiệp của dội ngu nhan vien,...

gia khach san 3 sao o da lat Hoang Long Da Nẵng dạt tieu chuẩn 3 sao với hệ thống phong nghỉ rộng rai, thoang mat với vẻ dẹp hai hoa gồm: 55 Phong tieu chuẩn; 22 Phong thượng hạng với dầy dủ cac trang thiết bị hiện dại sẵn sang dap ứng nhu cầu của quy khach thương gia, quy khach du lịch,...

Dến với Khach sạn Hoang Long Da Nẵng quy khach sẽ luon luon hai long với một khach sạn dầy dủ tiện nghi, phong cach phục vụ chuyen nghiệp của dội ngu nhan vien than thiện va mến khach.

Xem them:  Khach sạn ở Da Nẵng

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach sạn/san bay

Nha hang

Phong gia dinh

Quan cafe

Thang may

Thiết bị cho cuộc họp

Tour

WiFi

Ban

Diều hoa nhiệt dộ

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Mat xa

Phong tắm hơi

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe