Khach Sạn Thanh Van I Hội An

Giới khach sạn da lạt wtt thiệu: Tất cả cac phong dều co diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet, ket sắt trong phong cung như cac tiện nghi khac.

Mo tả khach sạn

 

Tất cả cac phong dều co diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet, ket sắt trong phong cung như cac tiện nghi khac. Cac diểm dặc biệt khac ở khach sạn la dịch vụ giặt la/giặt kho, dịch vụ phong, người khach khach sạn da lạt xa trung tam sạn da lạt hotdeal giữ cửa. Với cam kết về dịch vụ va tập trung vao sự hiếu khach, bạn sẽ thấy thich khach sạn ha nội lang hạ thu khi nghỉ tại Thanh Van 1 Hotel. Dặt phong tại khach sạn Thanh Van 1 Hotel Hội An thật dơn giản thong qua mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi. Chỉ cần nhập ngay bạn mong muốn va gửi di.

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Người giữ cửa

Ban

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Quan bar nhỏ

Quạt

Tivi

Voi hoa sen