Khach sạn Kim Thơ

<a rel='nofollow' target='_blank' href=http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/vung-tau/khach-san-corvin-vung-tau-9500.html Kim Thơ">

Dịa chỉ: 1A Ngo Gia Tự, Tan An, Ninh Kiều, Cần Thơ

Tel: 0710 3817517; Fax: 0710 2221299

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/can-tho/khach-san-kim-tho.html

Số phong: 51

var num_image = 10

Khach sạn Kim Thơ la khach sạn dạt tieu chuẩn 3 sao, một cong trinh kiến truc hiện dại dược khai trương vao thang 02.2008, gồm 12 tầng nằm ngay trung tam thanh phố Cần Thơ, dối diện bến Ninh Kiều thơ mộng.

Khach sạn gồm 12 tầng, 51 phong ngủ ấm cung, dầy dủ tiện nghi, trang thiết bị hiện dại tương dương tieu chuẩn khach sạn 3 sao .

Nha hang sang trọng với cac mon an Au , A va dặc sản miền song nước.

Diện thoại quốc tế, hệ thống truyền hinh cap với hơn 40 kenh quốc tế (HBO,CNN,BBC,NHK…)

Dịch vụ Internet bang thong rộng trong mỗi phong.

Phong họp, hội nghị, hội thảo dược trang bị anh sang, am thanh hiện dại với sức chứa 200 chỗ.

Thanh toan bằng thẻ Visa.

Dến với khach sạn Kim Thơ chắc chắn quy khach sẽ cảm thấy hai long bởi sự phục vụ tận tinh của dội ngu nhan vien chuyen nghiệp.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Nhận xet

Standard

Superior 1

Superior 2

DeluxeVIP

Thời gian check-in: 14:00.

Thời gian check-out: 12:00.

Gia tren bao gồm thuế GTGT, dịch vụ, an sang buffet, trai cay va 2 chai nước suối.

Ưu dai gia cho khach doan, khach cong ty, khach ở dai hạn.

Gia tren danh cho 2 người, nếu ở them người khach sạn sẽ tinh them 210.000 VND/người.

Loại phongGia phong standard950.000 vnd phong superior 11.200.000 vnd phong superior 21.400.000 vnd phong delux1.900.000 vnd phong vip2.750.000 vnd Dặt ngay

 Dịch Vụ :

Massage

Sauna

Jacuzzi

Steambath, Sauna, Jacuzzi, Mass

Dội ngu nhan vien trẻ dẹp chuyen nghiệp.

Khong gian thoang mat va sạch sẽ.

Dịch vụ Massage, Sauna, Jacuzzi sẽ giup quy khach nhanh chong phục hồi sức khỏe sau những ngay dai lam việc mệt nhọc.

Ngoai ra con co dịch vụ cafe san thượng, dưa don san bay, tour va xac nhận ve may bay.

Nha hang:

Phục vụ tren 150 khach.

Thực dơn A Au thật phong phu.

Dặc biệt Nha hang phục vụ diểm tam an sang Buffet với nhiều mon an thật phong phu va da dạng suốt tuần.

Cafe Bar:Cach trang tri nội thất hiện dại thật ấn tượng.

Khong gian ấm ap.

Cafe thanh lịch.

Hội Nghị - Phong Họp:

khach sạn tốt ở nha trang Kim Thơ la nơi ly tưởng dể tổ chức cac cuộc hội thảo chuyen dề, bao cao cuối nam, tổ chức sự kiện ngay giữa thanh phố Cần Thơ.

Khong gian rộng lớn với sức chứa từ 150 dến 200 khach với dầy dủ trang thiết bị hiện dại như may chiếu nhiều chức nang, man hinh 300 inch, micro, but laser, may in , may fax, hệ thống dịch thuật.