Khach sạn tinh tiền wifi dắt nhất thế giới

Khach sạn xac nhận day la phi dịch vụ wifi tốc dộ cao 24 giờ. Dịch vụ wifi tốc dộ trung binh co gia 5,2 triệu dồng, con thấp la 235.000 dồng/dem.Ba Geoghegan, vị khach bị tinh tiền sử dụng wifi cho biết, ba khong hề dược thong bao khi check in khach sạn. “Khong ai dả dộng gi dến mức gia dien rồ nay khi toi hỏi mật khẩu wifi. Dến khi check out thi thấy khoản tiền 300 euro lu lu trong hoa dơn. Toi da yeu cầu gặp giam dốc khach sạn, vi khong co ly do nao toi phải trả khoản nay cả, rồi cuối cung họ giảm xuống con 9 euro, co lẽ dể mọi người khong phat hiện khach san long thanh ra”, ba bức xuc chia sẻ với Telegraph. Ở khach sạn miễn phi nếu co 2000 bạn tren FacebookMột khach sạn hạng sang ở Thụy Diển cho khach ở phong miễn phi với diều kiện co từ 2.000 bạn tren Facebook hoặc 100.000 người theo doi tren Instagram.

Khach sạn Majestic Barriere với 3 mức gia wifi: Tốc dộ thấp (gần 8 triệu dồng), tốc dộ trung binh (5,2 triệu dồng), tốc dộ thấp (235.000 dồng)/ dem.

Khach sạn Majestic Barriere với 3 mức gia wifi: Tốc dộ cao (gần 8 triệu dồng), tốc dộ trung binh (5,2 triệu dồng), tốc dộ thấp (235.000 dồng)/ dem.

Trong khi do, người phat ngon của khach sạn khẳng dịnh rằng, họ da giải thich cac diều khoản va mức gia cho khach hang khi kết nối wifi. Ba cho biết mức gia cho 3 loại wifi nay mới dược cong bố 2 thang trước. Trước do, mỗi khach hang bị tinh 15 euro (gần 400.000 dồng) cho một ngay sử dụng internet.“Hầu hết khoảng 90% khach hang lựa chọn internet tốc dộ thấp, nhưng khi họ phải lam việc thi họ sẽ chọn dịch vụ cao hơn”, phat ngon khach sạn noi. Khi dược hỏi khach hang co bị sốc khi thấy số tiền wifi kha cao trong hoa dơn hay khong, ba trả lời: “Tất nhien rồi”.Trong khi phần lớn cac khach sạn hiện cung cấp wifi miễn phi, với con số 90% khach sạn ở chau Au khong tinh phi wifi, thi một số khach sạn vẫn tinh rất cao. Anh la nước kha tai tiếng về việc nay. Trong một khảo sat về những thanh phố co wifi miễn phi ở khach sạn tệ nhất thi 3 ten dầu bảng la Manchester, Liverpool, va Birmingham.Một kết quả tham do gần day cho thấy, wifi miễn phi la yếu tố thậm chi con quan trọng hơn cả dịa diểm trong việc lựa chọn khach http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/nha-trang/khach-san-thang-long-nha-trang-8215.html sạn của du khach.Dịch vụ xa xỉ nhất thế giới phục vụ những gi?Chuyến du lịch hạng sang qua 150 quốc gia, thưởng thức bữa an 2.000 USD, ở trong phong khach sạn gia 83.000 USD/dem... la những trải nghiệm chỉ danh cho cac “dại gia” sieu giau.

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 16:13 - 06/12/2014

Thuy Nguyễn