Khach sạn Ngoi sao

Khach sạn Ngoi sao

Dịa chỉ: Số 1 Thien Loi, Dằng Giang, Quận Ngo Quyền, Hải Phong

Tel: 031 3728022 - 3729618

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/hai-phong/khach-san-ngoi-sao.html

Số phong:

var num_image = 10khach sạn sun city nha trang alt="" src="http://www.hotel84.com/hotel84-images/product/photo/ngoi-sao-hai-phong5.jpg">

Chỉ mất 5 phut di từ san bay Cat Bi, khach sạn Ngoi sao Hải Phong nằm ở phia Nam Hải Phong va nằm tren dường từ Hải Phong di Dồ Sơn. Chỉ mất 10 phut dể tới khu cong nghiệp Dinh Vu va rất thuận tiện dể dến Vịnh Hạ Long va dảo Cat Ba, nơi da dược UNESCO cong nhận di sản thế giới. Khach sạn con rất gần trường Dại học Y Hải Phong va Phong quản ly Hanh chinh, rất thuận tiện cho những hoạt dộng lớn của thanh phố Hải Phong.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Từ phong nghỉ Quy khach co thể ngắm nhin dong song Lạch Tray với khong gian yen tinh bởi quần thể cong vien cay khach sạn mường thanh linh dam xanh, hồ nước va xa xa la vung biển Dồ Sơn... phong nghỉ dược trang bị tiện nghi mang dến cho Quy khach cảm giac thoải mai va hai long như ở chinh trong ngoi nha của minh.

Standard

Superior

Deluxe

LG

 Dặt ngay