เปิดตำรับยา “ดูแลสุขภาพสตรี” เริ่มที่ระบบประจำเดือน

เปิดตำรับยา “ดูแลสุขภาพสตรี” เริ่มที่ระบบประจำเดือน

โดย...โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
       
       ในทางการแพทย์ไทยรวมทั้งการแพทย์ตะวันออก เชื่อว่า การมีประจำเดือน คือ การขับเลือดเสียที่คั่งค้างออกจากร่างกาย ซึ่งเลือดจะต้องมีการไหลเวียนที่ดี ไม่มีการคั่งค้าง เพราะถ้ามีการคั่งค้างหรือผิดปกติ จะมีผลต่อสุขภาพของผู้หญิง ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมา        
       หลักการดูแลสุขภาพสตรี ต้องให้ความสำคัญกับความสมดุลของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในร่างกาย การมีประจำเดือนและการคลอดลูกของผู้หญิงจำเป็นต้องใช้การทำงานของธาตุไฟ ดังนั้น ยาสตรีส่วนใหญ่มักเป็นตำรับยาที่เข้าสมุนไพรรสร้อน รสสุขุม ส่วนน้ำเย็น ของเย็น หรือสมุนไพรรสเย็นจึงเป็นของแสลงของผู้หญิงในขณะมีประจำเดือน รวมไปถึงระยะก่อนและหลังคลอด แต่ถ้าธาตุไฟในร่างกายมากเกินไปก็จะไปมีผลต่อธาตุลมก่อนเป็นอันดับแรก ต่อเนื่องไปสู่ธาตุดิน ธาตุน้ำ ทำให้เกิดความผิดปกติ จนอาจทำให้เกิดภาวะมีประจำเดือนมากเกินไป การรู้จักรสและคุณสมบัติของยาสมุนไพร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพสตรี ซึ่งคนในสมัยก่อนมีความรู้กันเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
       
       วัฒนธรรมของคนในสมัยก่อน จะมีการอบ “โจลมะลบ” เมื่อมีประจำเดือนครั้งแรก โดยการใช้สมุนไพรทาตัวให้กับลูกสาวที่มีประจำเดือนครั้งแรก เชื่อว่าจะทำให้ลูกสาวไม่เครียด ไม่หวาดกลัวการมีประจำเดือน เพราะถ้ามีความกลัว ความเครียด จะทำให้มีการปวดประจำเดือนในชีวิตสาวภายภาคหน้า
       
       ตำรับยาสมุนไพรทาตัว คือ ให้นำไพล ขมิ้น เปราะหอม ใบเล็บครุฑ และผิวมะกรูด ตำผสมกันทาตัว

      สำหรับผู้ที่สนใจการดูแลสุขภาพสตรี ติดต่อโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 037-211-088 ต่อ 3333 หรือ 087-582-0597 

ที่มา : ผู้จัดการ Online