Khach sạn Trường Giang Huế

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.

Khach sạn Trường Giang Huế Toạ lạc ngay trung tam thanh phố, cach Dại Nội Ga Huế 1.5km. cach san bay 15km. Khach sạn nằm ở trung tam của cac diểm, tour du khach sạn dang hạ da nẵng lịch va cac quan an dặc sản Huế, với dội ngu nhan vien trẻ va nhiệt tinh va giau kinh nghiệm sẽ lam hai long Quy khach khi lưu tru tại khach sạn.

Khach sạn Trường Giang Huế  Khach sạn co tổng cộng 40 phong, co thang may,  gồm cac loại: Superior, deluxe va family. Cac khach sạn mường thanh ở diễn chau nghệ an phong dược trang bị dầy dủ tiện nghi như: thang may, may diều hoa, internet, wifi, diện thoại, truyền hinh cap, phong tắm rieng… Ben cạnh do, với dội khach sạn rainbow ha nội ngu nhan vien trẻ va nhiệt tinh va giau kinh nghiệm sẽ lam hai long quy khach khi lưu tru tại khach sạn. La một khach sạn 2 sao, song Trường Giang bao gồm kha dầy dủ cac dịch vụ tiện ich.

Khach sạn Trường Giang Huế rất han hạnh dược don tiếp quy khach !

Tham khảo them danh sach: Khach sạn tại Huế

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn