Nha nghỉ Doan Nga Phu Quốc

Nha nghỉ Doan Nga

174 Dường 30/4 – Dương Dong – Phu Quốc1. Gia bao gồm: chỉ bao gồm tiền phong.

2. Nhận phong - Trả phong: Giờ nhận phong 14:00. Trả phong 12:00 (nếu co phong trống sẽ dược nhận phong sớm)

3. Hủy phong: Ap dụng cho cac booking ngay thường, lễ tết sẽ dược thong bao cụ thể rieng từng trường hợp

Booking dưới 5 phong: Hủy trước 7 ngay miễn phi; Hủy trước từ 6 - 2 ngay phạt 50%; Hủy trước 1 ngay phạt 100%

Booking tren 5 phong: Hủy trước 10 ngay miễn phi; Hủy trước từ 9 -4 ngay phạt 50%; Hủy trước 2 ngay phạt 100%

Mo tả khach

sạn

Nha nghỉ binh dan ở Dương Dong

Nha nghỉ binh dan Doan Nga nằm ở trong thị trấn Dương Dong , cach Chợ Dem Dinh Cậu va bai tắm cong cộng gần 2km , nha nghỉ nằm tren dường 30 thang 04 va ngay sat khach sạn phu quốc nao tốt Thien Sơn.

Nha nghỉ Doan Nga bao gồm 12 phong nghỉ tieu chuẩn , dược xay mới va quản ly bởi gia dinh. Nha nghỉ tieu chuẩn binh dan , phục vụ cho mục dich lưu tru gia rẻ của khach du lịch khong co nhu cầu ở chổ cao cấp.

Nha Nghỉ Doan Nga- Dịa chỉ : 174 Dường 30/4 – Dương Dong – Phu Quốc- DT : 0773.999666  -  0989 75 22 44 - 0905465257- Email : [email protected] phong :1.     Phong dơn : 300.000d2.     Phong doi :  400.000d3.     Phong ba :   500.000dRất han hạnh dược phục vụ quy khach !

Tiện nghi khach sạn

Lễ tan 24/24

Sảnh chờ

Chỗ dậu xe o to

Tiện nghi phong

Diều hoa nhiệt dộ

Tivi Cap

Diện thoại

May nước nong/lạnh