Khach Sạn Vinh Hưng 3 Hội An

Giới thiệu: Du la di nghỉ hay cong tac, mỗi phong trong số 24 phong của khach sạn 2 sao nay dều dược thiết kế dể giup du khach thư gian thoải mai dầy phong cach.

Mo tả khach sạn

Du la di nghỉ hay cong tac, mỗi phong trong số 24 phong của khach sạn 2 sao nay dều dược thiết kế dể giup du khach thư gian thoải mai dầy phong cach. Trong tất cả cac phong dều co phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), man hinh tivi lcd/tinh thể lỏng. Du khach sẽ thich thu với cac tiện nghi va dịch vụ tuyệt vời của khach sạn trong do co quan bar/tiệm rượu, dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang, dịch vụ phong, dưa don khach sạn/san bay. Cac tiện nghi dể giải tri va thư gian bao gồm bể bơi ngoai trời. Với một loạt cac tiện nghi nổi tiếng va dội ngu nhan vien tận tinh, than thiện, khong co gi lạ khi du khach vẫn tiếp tục quay lại Vinh Hung 3 Hotel. Dặt phong tại furama danang villas for sale Vinh Hung 3 Hotel Hội An thật dơn giản thong qua mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi. Chỉ cần nhập ngay bạn mong muốn va gửi di.

Thong tin hữu ich

p margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; p.MsoNormal margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman";

Trả phong

12:00 PM

Khoảng cach tới san bay

0.5km

Thời gian nhận phong sớm nhất

14:00 PM

Số tầng

4

Số phong

24

Co chỗ dể xe

Co

Dịch vụ phong

24h

Thời gian tới san bay (phut)

45

Khach sạn xay dựng vao nam

2001

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cho thue xe dạp

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dưa don khach sạn/san bay

Nha hang

Quan bar/tiệm rượu

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng

Quan bar nhỏ

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnh

Voi hoa sen

Internet khong day (co phi)

Internet khong day (miễn phi)