Khach sạn Cat Huy

Khach sạn Cat Huy

Dịa chỉ: 353/28 Phạm Ngu Lao, Quận 1, Hồ Chi Minh

Tel: 08 39208716 - 39208717; Fax: 08 39208717

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-cat-huy.html

Số phong:

var num_image = 10

Chao Mừng dến với khach sạn Cat Huy

Tọa lạc tại Quận 1 - Phạm Ngu Lao, khach sạn Cat Huy la dịa diểm hoan hảo dể cảm nhận Thanh phó Hò Chi Minh va cac nơi xung quanh. Từ day, khach co thể dễ dang tiếp cận dược net dẹp sống dộng của thanh phố ở mọi goc cạnh.

 

Khach sạn của chung toi la một khach sạn mini. Cat Huy Hotel co 10 phong bao gồm Standard, Superior va Deluxe.

 

Tại Cat Huy Hotel, mọi sự cố gắng dều nhằm mục dich khiến cho du khach hai long. Dể lam dược diều do, khach sạn sẽ cung cấp dịch vụ va tiện nghi tốt nhất. Khach của khach sạn co thể tận hưởng tinh nang tuyệt vời như dịch vụ du lịch, quan ca phe, ket sắt, Wi-Fi ở khu vực cong cộng, dịch vụ giặt khach sạn mường thanh da nẵng la/giặt kho.

 

Tại Cat Huy Hotel, mọi sự cố gắng dều nhằm mục dich khiến cho du khach hai long. Dể lam dược diều do, khach sạn sẽ cung cấp dịch vụ va tiện nghi tốt nhất. Khach của khach sạn co thể tận hưởng tinh nang tuyệt vời như dịch vụ du lịch, quan ca phe, ket sắt, Wi-Fi ở khu vực cong cộng, dịch vụ giặt la/giặt kho.

 

 

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Standard khong co cửa sổ

 

Superior co cửa sổ

 

Deluxe khach sạn da lạt tren dồi co cửa sổ va ban cong

 Dặt ngay

Dịch vụ dọn phong

Dịch vụ giặt la

Tour du lịch, tham quan, quan bar, ca phe, nha hang , cửa hang.

Dịch vụ dổi tiền

Don tại san bay

O to va xe may cho thue

Dầu DVD cho thue