Khach sạn Waterland Huế

Giới thiệu: Mỗi phong trong số 20 phong của khach sạn 2 sao nay dều co tất cả cac tiện nghi thoải mai như ở nha. Phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ao choang tắm, ban, may sấy toc co ở mỗi phong trong số cac tiện nghi khac.

Khach sạn Waterland Huế mỗi phong trong số 20 phong co tất cả cac tiện nghi thoải mai như ở nha. Phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ao choang tắm, ban, may sấy toc co ở mỗi phong trong khach sạn ha nội golden nha trang số cac tiện nghi khac.

Khach sạn Huế cung co cửa hang, thiết bị cho cuộc họp, nha hang, dịch vụ phong, salon, dưa don khach sạn/san bay, tour. Với một loạt cac tiện nghi nổi tiếng va dội ngu nhan vien tận tinh, than thiện, khong co gi lạ khi du khach vẫn tiếp tục quay lại Waterland Hotel.

Khach sạn Waterland Huế rất han hạnh dược don tiếp quy khach !

 

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cửa hang

Dịch vụ phong

Dưa don khach sạn/san bay

Nha hang

Salon

Thiết bị cho cuộc họp

Tour

Trung tam thương mại

Ao choang tắm

Ban

Ban cong/san thượng

Ban ủi

Bếp nhỏ

Bồn tắm

Dầu dia DVD/CD

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng

Phong khach sạn kim hương vung tau khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Voi hoa sen

Bai dỗ xe

Dịch vụ dỗ xe