Khach sạn Sand Garden Resort Mui Ne

Giới thiệu: Du khach sẽ thấy diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), tivi, bồn tắm, voi hoa sen, quan bar nhỏ ở mỗi phong.

Mo tả khach sạn

Du khach sẽ thấy diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), tivi, bồn tắm, voi hoa sen, quan bar nhỏ ở mỗi phong. dich vu dat phong khach san tự hao co quan bar/tiệm rượu, dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang, dịch vụ phong, ket an toan, dưa don khach sạn/san bay, tour la một phần của cac thiết bị va dịch vụ cao cấp khach sạn co. Du khach co thể tận dụng cac tiện nghi thư gian va giải tri gồm cả bể bơi (trẻ em), bể bơi ngoai trời, vườn. Khach sạn lam mọi thứ dể tập trung vao cac trải nghiệm của du khach, dảm bảo sự dễ chịu va thư gian cho du khach.

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dưa don khach sạn/san bay

Ket an toan

Người giữ cửa

Nha hang

Quan bar/tiệm rượu

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Ban cong/san thượng

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Quan bar nhỏTivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnh

Voi hoa sen

Bể bơi (trẻ em)

Bể bơi ngoai trời

Vườn

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe