Những hoạt dộng kich thich be thong minh ngay khi con nhỏ

Những hoạt dộng kich thich be thong minh ngay khi con nhỏ

Khoảng thời gian dầu dời be lần dầu tien dược tiếp xuc với moi trường ben ngoai nen rất nhạy cảm với mọi thứ. Vi vậy mẹ cần phải co những hoạt dộng hợp ly dể be tiếp nhận va tạo tiền dề dể cho be trở nen thong minh nhất.

Cho be an gi dể thong minh hơn

Học vẽ co thể phat triển tri thong minh của trẻ nhỏ

Thoi quen của mẹ khiến con thong minh hơn

1. Tro chuyện với be

tro-chuyen-voi-be

Ảnh: Sưu tầm Internet

Tro chuyện với be la cach tốt nhất giup be thong minh từ nhỏ

Mẹ nen cứ noi chuyện với be nhe, du be chỉ ngơ ngac dap lại. Nhưng một vai lần sau, mỗi khi bạn noi chuyện, be sẽ bắt dầu nắm dược nhịp diệu va “phụ họa” theo. Bạn noi một luc, rồi im lặng, rồi lại noi tiếp, be sẽ biết “diền vao chỗ trống” những luc bạn dừng noi dấy.

2. Dưa con di dạo

Di dạo thật chậm, va giới thiệu với con những cảnh vật xung quanh. Con chưa hiểu hết dau, nhưng con sẽ học dược nhiều từ vựng hay ho dấy. “Day la cay cổ thụ”, “Day la la vang”…

Cung di mua sắm. Dưa be di sieu thị cung khi bạn cần mua một it dồ. Những mon dồ nhiều hinh dạng, mau sắc sẽ lam be cảm thấy rất thich thu va vui vẻ.

3. Di chuyển vị tri

Be thường dược ngồi ở một vị tri nhất dịnh va quen thuộc khi ngồi an. Bay giờ, “thach thức” be bằng cach chuyển vị tri ghế an của be. Be sẽ ngỡ ngang với khung cảnh mới va học cach dịnh vị từ sớm.

4. Chới với be

Chơi với dồ an. Nếu be muốn nghịch với dồ an một ti, bạn cứ dể be tự nhien. Do la cach gần gui va dễ chịu dể be kham pha cac giac quan của minh.

Chơi với lan da. Da be rất nhạy cảm. Bạn co thể chọn một số chất liệu an toan cho da be dể be cảm nhận cảm giac tren da. Dung lụa, vải kate, len mềm… chạm len ma, chan, bụng của be va mo tả cảm giac, sẽ rất thu vị dấy!

5. Hat một bai hat

cung-nhau-hat

Ảnh: Sưu tầm Internet

Cung nhau hat một bai hat cung giống như việc giao tiếp với con nhanh hơn

Giai diệu sẽ giup cả bạn va be hao hứng. Bạn co thể hat ngẫu hứng, bang quơ khi dang thay ta, hay chơi với be. Những giai diệu co lien quan dến khả nang học toan sau nay của be.

Chọc cười con. Tiếng cười la cơ sở dầu tien cho sự hai hước. Bạn co thể chọc cười con bằng cach lam mặt hề, hay tiếp xuc nhẹ nhang.

6. Dối với be sơ sinh

Khuyến khich be giao tiếp bằng anh mắt. Be dang nhận diện va nhớ cac khuon mặt. Hay tận dụng những luc hiếm hoi be mở mắt, bạn nhin sau vao mắt be. Mỗi lần be nhin chằm chằm vao bạn la be dang xay dựng bộ nhớ của minh dấy.