Khach sạn Time Door Sai Gon

Giới thiệu: Tại Khach sạn Time Door Sai Gon mỗi phong dều co phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập internet.

Mỗi phong dều co phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập internet.

cac khach san vung tau www.yesgo.vn Time Door Sai Gon co dịch vụ phong 24 giờ, thang may, dịch vụ giặt la/giặt kho, salon, WiFi .

Với cam kết về dịch vụ va tập trung vao sự hiếu khach, bạn sẽ thấy thich thu khi nghỉ tại Khach sạn Time Door Sai Gon .

Dể dặt phong tại khach sạn Khach sạn Time Door Sai Gon, chỉ cần nhập ngay dến, di của bạn vao mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi va gửi di.

 Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong 24 giờ

Phong gia dinh

Phong hut thuốc

Salon

Thang may

WiFi

Ban

Diều hoa nhiệt dộ

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa senInternet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)