Khach sạn Hiền Hoa

<a rel='nofollow' target='_blank' href=khach san nhat thien nha trang Hiền Hoa">

Dịa chỉ: 281 Hồ Nghinh, Sơn Tra, Da Nẵng

Tel: 0511 3938391 - 3938392; Hotline: 01297555579

Email: [email protected]; [email protected]

Website: hotel84.com/da-nang/khach-san-hien-hoa.html

Số phong: 20

var num_image = 10

Hiền Hoa – la khach sạn thanh lịch yen binh gần bờ biển Da Nẵng xinh dẹp với 20 phong khach dầy dủ tiện nghi, trang thiết bị hai hoa mang dậm net dẹp A Dong Hiền dịu. 

 

Tọa lại tại dịa chỉ 281 dường Hồ Nghinh – Da Nẵng, day la một trong những con dường rộng, dai va dẹp nhất dọc bờ biển Da Nẵng. Hiền Hoa la một dịa chỉ nghỉ ngơi ly tưởng va thuận lợi cho quy khach va người than trong chuyến cong tac hay hanh trinh về miền Trung, Việt Nam.

 

Ngoai niềm tự hao về vị tri thuận lợi, lối kiến truc rieng tư thanh lịch, nội thất trong phong cung dược thiết kế va sắp xếp ấn  tượng, dặc biệt tất cả cac phong của khach sạn dều co cửa sổ don gio va dược thiết kế lệch tầng, giếng trời thong thoang dể quy khach tận hưởng khong gian yen lặng rieng biệt.

 

Dội ngu nhan vien trẻ trung, thanh lịch va nang dộng dược dao tạo nghiệp vụ chuyen nghiệp với thai dộ lịch lam, an cần giup quy khach trai nghiệm một kỳ nghỉ thu vị va dang nhớ. Với phương cham, dap ứng dược yeu cần tren cả sự mong dợi của khach hang, chung toi cam kết sẽ  cung cấp cho quy khach những phut giay nhẹ nhang thu vị.

 

Dến với chung toi, quy khach khong chỉ la người dồng hanh, khach quy ma như dược về lại ngoi nha than thuộc thứ hai của minh cạnh bờ biển xinh dẹp Da Nẵng.

 

Chan thanh cam ơn quy khach da ghe tham trang web của chung toi, kinh chuc quy khach dồi dao sức khỏe va chọn dược cho minh một dịa chỉ nghỉ ngơi thu vị với chi phi hợp ly nhất tren bờ biển Da Nẵng.

 

Han hạnh va chờ mong dược sự phục vụ quy khach tại khach sạn ruby nha trang Hiền Hoa Da Nẵng. 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khach sạn gồm 7 tầng với 20 phong khach sang trọng, thanh lịch va ấm cung dược thiết kế hai hoa theo phong cach A - Au. Tất cả cac phong dều co cửa sổ don gio trong lanh thong thoang va lắp dặt dầy dủ cac trang thiết bị, tiện nghi, vầt dụng hiện dại như tieu chuẩn quốc tế cao cấp nhằm dap ứng yeu cầu ngay cang cao của du khach.

Gồm cac phong:Standard Room

 

Superior Room

 

Deluxe Room

 

VIP Room

Loại phongGiaStandard Room500.000 vndSuperior Room625.000 vndDeluxe Room1.000.000 vndVIP Room1.000.000 vnd Dặt ngay

 

Nhiều sự lựa chọn về nha hang dặc biệt la hải sản dọc bờ biển, dường Phạm Van Dồng, Hồ Nginh 

Nha hang va quầy bar Temple 

Cầu quay song Han, cầu Rồng

Bảo tang Cham

Trung tam mua sắm Da Nẵng