Khach sạn Van Miếu Ha Nội

Giới thiệu: Co diều hoa nhiệt dộ, truy cập internet (khong day), truy cập internet, ket sắt trong phong, tivi trong từng phong dược trang bị dầy dủ của khach sạn.

Khach sạn Van Miếu Ha Nội dược trang bị, thiết kế va phục vụ theo tieu chuẩn book khach san nha trang quốc tế tren 3 sao. Cach ga Ha nội khoảng 2 phut di bộ, khach san o hue la nơi nghỉ ngơi rất thuận tiện va an toan cho mọi du khach khắp mọi miền dất nước va khach quốc tế về cong tac, tham quan thủ do Ha nội.

Dến với kinh doanh khach san Van Miếu Ha Nội, quy khach chỉ vai bước chan la quy khach co thể dến tham khu di tich nổi tiếng của Ha nội - Van Miếu Quốc Tử Giam, trường dại học dầu tien của Việt Nam.

Khach sạn Van Miếu Ha Nội rất tự hao với 32 phong dược trang bị hiện dại với dầy dủ cac tiện nghi sang trọng:

Truyền hinh kỹ thuật số, tủ lạnh, diều hoa, bồn tắm nong lạnh, Internet wifi tốc dộ cao, thang may, cac dịch vụ van phong, ve may bay, massage, xong hơi va co cac phương tiện phục vụ khach du lịch ...

Cung với dội ngu nhan vien chuyen nghiệp, nhiệt tinh, than thiện va gia cả phải chang chắc chắn sẽ la một dịa chỉ dang tin cậy cho quy khach.

Khach sạn Van Miếu Ha Nội - 54B Quốc Tử Giam rất thuận lợi cho quy khach dến tham cac diểm du lịch nổi tiếng của thủ do Ha nội, cac trung tam thương mại, san bay, ga tau, bến xe …

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dưa don khach sạn/san bay

Nha hang

Thang may

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnh

Voi hoa sen

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)