Ap lực sẽ tang cho cac khach sạn ở Ha Nội

Ap lực sẽ tang cho cac khach sạn ở Ha NộiKhach sạn hạng khach sạn zeus - dảo hoa phượng sang tại Ha Nội dược dự bao la sẽ nhiều ap lực cạnh tranh trong thời gian tới. Khảo sat trong quy 1/2012 của cong ty CBRE Việt Nam về thị trường khach sạn tại Ha Nội cho thấy, dến thời diểm cuối thang 3/2012, toan thanh phố co khoảng 8.200 phong, tang 7,7% so với cung kỳ nam trước. Co dến hơn nửa nguồn cung tập trung tại hai quận Hoan Kiếm va Ba Dinh (11 khach sạn 4 - 5 sao va 25 khach sạn 3 sao).

Ap lực sẽ tang cho cac khach sạn ở Ha Nội

Nguồn cung mới duy nhất trong quy dến từ khach sạn 3 sao Windy (50 phong) tại quận Dống Da do cong ty Santa Hotel Management quản ly. Quy vừa qua, thị trường khach sạn cung chứng kiến thương vụ mua lại khach sạn Daewoo của cong ty Hanel, tuy rằng dằng sau thương vụ nay con nhiều dấu hỏi cần dược lam ro.Trong quy vừa qua, thị trường khach sạn tại Ha Nội cung co một vai diểm sang, trong do dang kể nhất la sự gia tang số lượng khach dến Ha Nội so với cung kỳ nam trước, trong do co 346.900 lượt khach nước ngoai (tang 5,9%) va 2,2 triệu lượt khach nội dịa (tang 5,5%). Ben cạnh do, một loạt cac hội nghị va triển lam quốc tế diễn ra tại Ha Nội trong quy cung da gop phần thu hut khach du lịch va doanh nhan trong va ngoai nước dến Ha Nội va lấp dầy cac khach sạn. Thang 2, 3 cung la những thang dược coi la cao diểm dối với phan khuc khach sạn cao cấp.Tuy nhien, sự suy soai kinh tế toan cầu vẫn tiếp tục gay ap lực len khach thue, buộc họ phải chuyển sang những lựa chọn tiết kiệm hơn.Cung với do, do ap lực cạnh tranh từ cac khach sạn mới gia nhập, cong suất phong của từng phan khuc khach sạn 3 -5 sao chỉ tang rất it, chưa dến 2% so với cung kỳ nam ngoai.Gia phong trung binh (ADR) va doanh thu phong binh quan (Rev PAR) của cac khach sạn 4 -5 sao dều giảm, dặc biệt giảm mạnh ở phan khuc 4 sao. Chỉ duy nhất phan khuc 3 sao co mức tang trưởng dương dối với cả ADR va Rev PAR, mặc du dang la mua thấp diểm.CBRE va giới chuyen mon dự bao, hai quy tới la mua thấp diểm dối với khach sạn quốc tế, nhưng la mua cao diểm dối với khach sạn trong nước, do vậy kết quả kinh doanh dối với phan khuc 5 sao dự kiến sẽ giảm sut, trong khi cac phan khuc trung binh dược dự bao sẽ cải thiện.Trước thực tế nguồn cung khach sạn hạng sang mới dồi khach sạn indochina ha nội dao ở khu vực phia Tay thanh phố, phan khuc hạng sang, bao gồm cả khu trung tam dược dự bao la sẽ bước vao một giai doạn kho khan trương thời gian tới.Theo khảo sat của CBRE, từ nay cho dến cuối nam 2012, Ha Nội sẽ don nhận khoảng 300 phong khach sạn 3 - 5 sao gia nhập thị trường, trong do co hai thương hiệu nước ngoai la Hilton Garden Inn. va Candeo Hotel. Do la chưa kể hai khach sạn hạng sang la JW Marriott va Landmark 72 cung len kế hoạch khai trương vao dầu nam 2013.Giới trong nghề nhin nhận, những nguồn cung mới nay chắc chắn sẽ gay ap lực lớn len cac khach sạn dang hoạt dộng va ảnh hưởng dến kết quả kinh doanh chung của toan thị trường.Trong tương lai xa hơn, CBRE nhận thấy vẫn co tiềm nang lớn trong việc phat triển cac khach sạn dạt chuẩn quốc tế với gia vừa phải. Cung với do, song song xu hướng mua lại khach sạn từ cac chủ dầu tư ngọai của nha dầu tư trong nước cung dược dự bao co xu hướng gia tang, xu hướng gia nhập phan khuc khach sạn hạng sang của một số thương hiệu khach sạn ha nội khu phố cổ quốc tế mới cung da va dang tim kiếm cơ hội tại Ha Nội, trong do co một vai dối tac dang trong qua trinh dam phan với chủ dầu tư.Theo VnEconomy

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 02:34 - 14/04/2012

Theo VnEconomy