Khach sạn Song Nhuệ

Khach sạn Song Nhuệ

Dịa chỉ: 150, Trần Phu, quận Ha Dong, Ha Nội

Tel: 04 33512416 - 33512417 - 33510446

Email:

Website: hotel84.com/ha-noi/khach-san-song-nhue.html

Số phong:

Khach sạn Song Nhuệ (Quận Ha dong) la khach sạn lớn nhất tren dịa ban quận khach sạn phương anh da lạt Ha dong hiện nay. 

 

Khach sạn co 64 phong ngủ dầy dủ tiện nghi, trang thiết bị hiện dại dạt tieu chuẩn. Co nhiều phong an lịch sự thoang mat với cac mon an Au-A va cac va cac mon an dặc sản. Khach sạn co khả nang phục vụ từ 300-600 khach va nhận phục vụ hội nghị, tiệc cưới, sinh nhật, lien hoan... Phong hội thảo 50 - 80 chỗ ngồi va hội trường 250 chỗ ngồi phục vụ cac hội nghị, hội thảo, cac lớp tập huấn, dam cưới, vu hội, ca nhạc... Khach sạn co quầy hang trưng bay, giới thiệu va ban cac sản phẩm mỹ nghệ truyền thống của khu vực dặc biệt la cac lang nghề trong tỉnh Ha Tay cu.

 

Khach sạn co khong gian rộng va rất thuận tiện dường giao thong. Nằm ngay goc nga tư Cầu Trắng - Ha dong, khach sạn sẽ rất thich hợp cho cac doan khach du lịch cung như di cong tac ở Khu vực quận Ha dong.

 

Khach sạn cung la dịa diểm ly tưởng cho tổ chức tiệc cưới, tiệc hội nghị.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

La khach sạn lớn của tỉnh Ha Tay cu, nay trực thuộc Ha Nội, nằm ở vị tri trung tam quận Ha Dong tren lộ 6, ben bờ song Nhuệ, thuận lợi cho việc giao dịch, lưu tru của Quy khach. Với trang thiết bị hiện dại va dội ngu nhan vien chuyen nghiệp, giau kinh nghiệm, tận tinh, chu dao trong phục vụ - Quy khach sẽ co niềm tin tuyệt dối khi dến với Chung toi.

 

Phong

 

Khach sạn co 62 phong tiện nghi dược trang bị hiện dại với phong an lịch sự, thoang mat với cac mon an Au, A va dặc sản vung miền.

 

Dịch vụ khach sạn

 

- Nha hang co thể phục vụ từ 600 - 800 thực khach cung một luc.

- Phong hội thảo rộng với sức chứa từ 50 - 80 chỗ ngồi va hội trường lớn với sức chứa 250 chỗ phục vụ cho cac hội nghị, hội thảo, ca mua nhạc, tiệc cưới, tiệc khach sạn da lạt sinh nhật.

- Massage, sauna, karaoke, cắt toc, gội dầu thư gian ...

- Bể bơi, san tennis, san chơi bowling va cac hoạt dộng thể thao giải tri khac

- Cac chương trinh ca nhạc va dồ uống ngoai trời.

 Dặt ngay