Khach sạn Ngọc Mai

Khach sạn Ngọc Mai

Dịa chỉ: Dường Hạ Long, Phường Bai Chay, TP Hạ Long

Tel: 033 3846123

Email:

Website: hotel84.com/ha-long/khach-san-ngoc-mai.html

Số phong:

Khach sạn Ngọc Mai nằm tren một ngọn dồi dẹp va thoang dang. Ngoai 36 phong dược trang bị dầy dủ tiện nghi hiện dại, khach sạn con bao gồm 01 nha hang 100 chỗ, trang thiết bị phục vụ tiệc, tiệm cafe, dịch vụ fax, email.

Khach sạn mini 3 sao Ngọc Mai, khong chỉ thich hợp cho khach du lịch ma con cho cả những người di cong tac.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khach sạn khach sạn gồm 35 phong, gồm  Standard va Deluxe. Mỗi phong trang bị tiện nghi: may diều hoa, diện thoại quốc tế, tivi vệ tinh, chia khoa diện tử, ban khach sạn uong bi quảng ninh lam khach sạn da nẵng việc, bồn tắm va voi sen.

Standard: (hướng biển) gồm 18 phong lớn. Mỗi phong dều trang bị tiện nghi dầy dủ, thong thoang va co cửa sổ lớn.

Standard: (nhin ra sau khach sạn) gồm 12 phong nhỏ hơn, phong hướng biển va hướng ra nui.

Deluxe: Phong lớn hơn Standard va trang bị tiện nghi dầy dủ.

 

Tiện nghi phong 

Diều hoa 

Bồn tắm va voi sen

Dịch vụ diện thoại quốc tế trực tiếp

Tủ lạnh

Truyền hinh vệ tinh

 Dặt ngay

Tiện nghi Dịch vụ khac  

Cac thiết bị phục vụ hội nghị 

Dịch vụ dổi tiền 

Dịch vụ cho thue xe 

Thang may 

Phục vụ phong 24/24 

Internet tại sảnh/ Trung tam thương vụ 

Cac dịch vụ Du lịch 

Nha hang: Khach sạn co một nha hang lớn, co thể phục vụ hơn 100 khach. Nha hang phục vụ cac mon an Au, A dược chế biến bởi những dầu bếp dầy kinh nghiệm.