Khach sạn Ngự Binh Huế

Giới thiệu: Khach sạn Huế 2 sao tự hao co chỗ ở ấm cung theo phong cach khu nghỉ mat duyen dang ở Huế, 15km từ san bay va rất gần trung tam thanh phố.

khach sạn cong doan mộc chau hoa hướng dương da lạt Ngự Binh Huế cach san bay 15km  va  gần trung tam thanh phố.

Khach sạn Ngự Binh Huế Với 42 phong trang bị dầy dủ, Ngu Binh Hotel la khach sạn hiện dại va sang trọng với gia cả phải chang. Mỗi phong dều dầy dủ nội thất va trang bị với tất cả cac tiện nghi tieu chuẩn quốc tế ma bạn trong dợi; ao choang tắm, internet wifi, voi sen rieng biệt với bồn tắm. Một số dịch vụ khach sạn co như xe hơi va xe dạp cho thue, sắp xếp tour, dịch vụ dưa don. Ngoai ra con co nha hang 200 chỗ phục vụ cac mon Au, A, va dặc sản dịa phương.

Khach sạn Ngự Binh Huế han hạnh dược phục vụ quy khach !

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cho phep mang theo vật nuoi

Cho thue xe dạp

Cửa hang

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach sạn/san bay

Người giữ cửa

Nha hang

Quan cafe

Salon

Thiết bị cho cuộc họp

Tour

Trong trẻ

Trung tam thương mại

Ban

Ban cong/san thượng

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Quạt

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Mat xaVườnBai dỗ xe

Dịch vụ dỗ xe