Khach sạn Giany Da Nẵng

Giới thiệu: Khach sạn Giany Da Nẵng dược xay dựng theo tieu chuẩn 3 sao thoang mat gồm 42 phong với dầy dủ tiện nghi như muốn mang cả sức sống xanh va yen tinh vao trong giấc ngủ của từng du khach.

Khach sạn Giany Da Nẵng toạ lạc tại dịa chỉ 136 – 138 Le Duẩn dối dien san vận dộng Chi Lang Da Nẵng, cach san bay Quốc Tế Da Nẵng 1,5 km,

Khach sạn Giany Da Nẵng dược xay dựng theo tieu chuẩn 3 sao thoang mat gồm 42 phong với dầy dủ tiện nghi như muốn mang cả sức sống xanh va yen tinh vao trong giấc ngủ của từng du khach. resort mui ne giam gia thiết kế dộc dao, hiện dại, co bai dỗ xe rộng rai chắc chắn sẽ lam quy khach hai long.

khach sạn sapa Giany Da Nẵng nằm trong vung dộng lực phat triển kinh tế Miền Trung,  diểm hanh lang kinh tế Dong-Tay, ngay trung tam giao dịch hanh chinh của Thanh Phố Da Nẵng, la nơi dể Quy cong ty bố tri cho du khach nghỉ ngơi một cach thuận lợi nhất,va chinh nơi day sẽ khơi dậy nguồn cảm hứng soi dộng dể Quy vị co thể tổ chức cac tour cho du khach như: di mua sắm trong thanh phố, tắm biển vao buổi sang hay chiều tối hoặc tổ chức những tour du lịch sinh thai biển như di Bai Bụt, Bai Rạng(5km), tận hưởng khong khi trong lanh Ba Na -Suối Mơ (30km), viếng tham Ngu Hanh Sơn hung vi(6km); hay Quy khach cung co thể dến với Quảng Nam dể tham cac di sản van hoa thế giới v.v.

Chung Toi huy vọng rằng với những lợi thế tren của khach sạn Giany Da Nẵng la yếu tố gop phần quan trọng dể Quy cong ty tổ chức một chuyến di hoan hảo cho du khach.

Tham khảo them: Khach san o Da Nang

Tiện nghi va dịch vụ

Cửa hang

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Người giữ cửa

Nha hang

Phong gia dinh

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe