Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego rodzaju umowa, której to główne zasady są określone w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność danej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której suma przekracza 500 zł powinna być zatwierdzona pismem.

Nie licząc tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mogą dopisać kolejne zasady. Najczęściej są to odsetki, które dostaje pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać wyjątkową uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje pewną sumę gotówki (zwykle są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę spłacić razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie zdobędzie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi wyłącznie dostępną.