Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której kluczowe zasady są określone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 zł koniecznie musi być zatwierdzona pismem.

Nie licząc tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dodać następne zasady. Na ogół są to odsetki, które to dostaje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (przeważnie są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tyś złotych) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę spłacić razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie zdobędzie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.