Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na co zwracać szczególną uwagę przy zaciąganiu ?


Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest w minionym czasie dość popularnym zagadnieniem. Porady na jej temat są jednakże całkowicie odmienne. Swój chłodny klimat zawdzięcza w szczególności doniesieniom medialnym, jakie to ostrzegają przed rzekomymi nieprawidłowościami, które się z nią wiążą. Przestrzegają przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy pod przykrywką przekazywanych pożyczek przechwytywali lokale mieszkalne ubogich osób.

Rzeczywistość wydaje się być jednak nieco bardziej kompleksowa niż w modelu biedni pożyczkobiorcy i nierzetelni pożyczkodawcy. W każdej płaszczyźnie życia mamy do czynienia z wynaturzeniami a co za tym idzie nie można wartościować w sposób generalny określonego zjawiska. Typowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest całkowicie bezpieczna pod warunkiem, że każda z podpisujących umowę stron zdaje sobie sprawę precyzyjnie na co się zgadza.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są udzielane poprzez podmioty prywatne (standardowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (oferowane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na regule swobody zawierania umów przez równe podmioty, jaka to zasada mieści się polskim KC. Strony ustalają, że 1-a ze stron użycza pożyczki w danej wartości a druga strona obiecuje ją zwrócić w wyznaczonym czasie, wraz z pobocznymi odsetkami i kosztami.

Z racji tego, że osobisty inwestor nie dzierży uprawnień banku (np. nie ma możliwości sprawdzać pożyczkobiorcy w BIK). Ubezpiecza się wobec tego poprzez dokonanie adnotacji w KW nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to relatywnie nieskomplikowana konstrukcja od strony prawniczej.