Tac hại khi be dung gối qua sớm

Tac hại khi be dung gối qua sớm

Một số yếu tố co thể nhiều mẹ khong quan tam chu y nhưng lại la nguyen nhan khiến be mặc nhiều bệnh khong ngờ dến. Cho be sử dụng gối qua sớm cung la một vi dụ.

1. Be dung gối dễ dột tử

be-nam-goi

Ảnh: Sưu tầm Internet

Gối co thể lam be bị ngạt thở dẫn dến dột tử

SIDS la hội chứng dột tử ở trẻ em ma da số những trường hợp xảy ra la với trẻ dưới one tuổi. Diều kỳ lạ la trước cai chết, be sơ sinh hoan toan khỏe mạnh, khong co bất kỳ một triệu chứng nao lạ về sức khỏe. Tai nạn khiến be bị tử vong trong khi ngủ vẫn dược coi la nguyen nhan phổ biến nhất của chứng dột tử ở trẻ từ một thang dến một nam tuổi.

Trẻ sơ sinh khi ngủ rất hay cựa minh va cac be khong thể kiểm soat dược mọi vật xung quanh. Do do, khi cho be nằm gối qua mềm, qua cao cung la nguyen nhan khiến trẻ gạt thở. Nếu bố mẹ khong thường xuyen dể mắt dến be sẽ dẫn dến tinh trạng dang tiếc. Dể dảm bảo an toan cho trẻ, bố mẹ chi nen cho be gối tren một chiếc khan mỏng va hạn chế co qua nhiều dồ vật xung quanh noi của be.

2. Ảnh hưởng dến hệ xương

Theo cac chuyen gia, trẻ dưới two tuổi, xương dầu của trẻ vẫn con rất mềm nen rất dễ bị biến dạng như bị chứng bẹp dầu, xương dầu bị meo khi be nằm gối ngủ qua lau với một tư thế nhất dịnh. Vi xương sống của trẻ luc mới sinh la dường thẳng, tức la dầu va lưng phải thẳng với nhau nen khi gối dầu, cổ sẽ bị quẹo, xương sống bị thay dổi hinh dạng, ảnh hưởng dến sự phat triển xương sống của trẻ va nguy cơ dị tật xương sống ở trẻ la rất cao.

Nguy hiểm hơn, ở giai doạn nay xương cổ va sụn con rất mềm vi thế be khong co khả nang tự nhấc cổ, do do khi gối dầu be khong hợp ly, cổ be sẽ bị gập lại va vung hầu họng sẽ bị chẹn khiến cho be dễ bị sặc, dẫn dến ngạt thở.

be-nam-ngu-o-mot-tu-the

Ảnh: Sưu tầm Internet

Dể be nằm ngủ qua lau ở một tư thế nhất dinh co thể lam xương dầu bị meo

3. Gay dị ứng

Tren thị trường hiện nay co rất nhiều loại gối danh cho trẻ em với da dạng cac chủng loại, chất liệu, mau sắc va kiểu dang. Tuy nhien, nếu cac mẹ chọn lựa khong cẩn thận rất dễ gay ảnh hưởng dến da của trẻ. Ai cung biết da trẻ em vốn rất nhạy cảm, nếu khong cẩn thận be co thể vị dị ứng, nổi mẩn dỏ khi tiếp xuc với chất liệu vỏ hoặc ruột gối khong dảm bảo. Mẹ khong nen chọn cac loại gối co qua nhiều mau sắc, vi thường những loại nay dều dược nhuộm bằng cac phẩm mau hoa học khong tốt cho da trẻ nhỏ.