Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych


W aktualnych czasach w dużej mierze wzrosła cena informacji. Ta jednostka, która wie więcej i jest w stanie zrobić pożytek z tej wiedzy praktycznej jest bardzo pożądanym typem pracownika na naszym rodzimym rynku pracy. Posiadana wiedza jest w stanie być nam też wysoko przydatna w prywatnym życiu, nie tylko i wyłącznie zawodowym. Dla wielu ludzi może okazać się zaskoczeniem wiadomość, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać udzielony nie tylko poprzez bank ale również poprzez osobę prywatną.

Generalnie możemy wyróżnić 2 rodzaje tego typu pożyczki lub kredytu (w języku potocznym przyjęły się obydwie nazwy). Występują między nimi określone rozróżnienia, które mam nadzieję niniejszy paragraf uwydatni. Bank jako firma finansowa użycza kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na zakup domu, zakup mieszkania itp.). Z tej też przyczyny środki pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko i wyłącznie w sposób sprecyzowany w umowie kredytu. Bank chcąc zabezpieczyć spłatę udzielonego kredytu określa wymóg polegający na zrobieniu wpisu w dziale IV KW nieruchomości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili kiedy kredyt nie będzie spłacony, będzie mógł w dość krótkim czasie zaspokoić swe roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kredyt pod zastaw mieszkania to również pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym wypadku środki finansowe są przekazywane przez prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest natomiast zatwierdzana u notariusza. Co więcej pożyczkodawca może się zabezpieczyć poprzez wpis w dziale IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub dziale II KW- własność.