Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której to kluczowe zasady są ustalone w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której kwota przekracza 500 zł musi być zatwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dołożyć następne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać specjalną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje pewną sumę gotówki (na ogół są to sumy mniej więcej kilkudziesięciu tyś zł) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę oddać razem z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie możliwą do uzyskania.