Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych


W terażnieszych czasach w dużej mierze zwiększyła się cena informacji. Ta osoba, która wie więcej i jest w stanie zrobić pożytek z tej informacji jest niezwykle pożądanym typem pracownika na naszym lokalnym rynku pracy. Posiadana wiedza może być nam też w dużym stopniu korzystna w osobistym życiu, nie tylko i wyłącznie zawodowym. Dla dużej liczby ludzi może okazać się szokiem wiadomość, iż kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przyznany nie tylko poprzez bank ale także przez osobę prywatną.

Ogólnie mamy możliwość wyróżnić dwa rodzaje tego wariantu pożyczki lub kredytu (w języku potocznym przyjęły się obydwie nazwy). Są pomiędzy nimi ustalone rozróżnienia, które to mam nadzieję niniejszy paragraf uwydatni. Bank jako firma finansowa udziela kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na nabycie domu, kupno lokalu mieszkalnego itp.). Z tej też przyczyny środki pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko i wyłącznie w sposób określony w umowie kredytu. Bank chcąc ubezpieczyć zwrot przyznanego kredytu definiuje warunek polegający na dokonaniu zapisu w dziale IV ksiąg wieczystych posiadłości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili kiedy kredyt nie będzie spłacony, będzie mógł w dość krótkim czasie spełnić swoje roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym wypadku środki finansowe są przekazywane przez prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest z kolei podpisywana kancelarii notarialnej. Dodatkowo pożyczkodawca będzie w stanie się zabezpieczyć poprzez wpis w części IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub części II ksiąg wieczystych- własność.