Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której to podstawowe zasady są opisane w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której suma przekracza 500 złotych musi być zatwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dołączyć kolejne zasady. Najczęściej są to odsetki, które to uzyskuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać szczególną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje określoną kwotę pieniędzy (zwykle są to kwoty rzędu kilkunastu tys. pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę spłacić razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w banku nie zdobędzie. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.