Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe

Khong ba mẹ nao muốn nghe ai do phe phan con minh hay việc nuoi con của minh. Va dưới day la những diều hầu như ba mẹ nao cung “dị ứng”.

1. “Thế cậu khong cho con bu a? Chắc lại sợ xấu hả?”

Ro rang ai cung thấy dược lợi ich của việc cho con bu, nhưng co một số li do như: cơ dịa người mẹ khong co sữa, em be khong biết ngậm ti mẹ, hoặc mẹ bị dau, chảy mau khi cho con bu… nen một số ba mẹ danh ngậm ngui cho con ti binh. Nhưng thong thường, việc nay hay bị quy chụp ngay chỉ vi một li do như “sợ bị xấu”. Dừng vội che trach họ, hay tim hiểu li do trước da.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 1

2. “Cho no ngậm cai ti giả nay vừa mất vệ sinh vừa lam hỏng rang”

Mỗi dứa trẻ la khac nhau va cha mẹ mới la người hiểu con minh nhất. Nếu họ cảm thấy diều do la khong tốt cho con của họ, chắc chắn họ sẽ thay dổi. Vi vậy bạn dừng vội ap dặt suy nghi của minh cho họ.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 2

3. “Trời ơi, lớn bằng từng nay rồi ma vẫn con dung bỉm a?”, “3 tuổi rồi ma con chưa biết ngồi bo a?”

Nếu bạn muốn gop y, hay noi cho mẹ của be biết rằng lứa tuổi nay co thể luyện dể ngồi bo dược rồi, va “mach” them vai bi quyết cho be tập ngồi bo nhanh, hiệu quả nữa.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 3

4. “Ai lại cho con an cai nay? Chả co chất gi cả, toan dầu mỡ thoi”

Ba mẹ nao cung muốn cho con minh an những thứ tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn co một dứa con lười an, bạn mới thấu hiểu dược những ba mẹ co thể chiều theo sở thich của con. Bởi nếu khong an, bọn trẻ sẽ nhịn doi.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 4

5. “Cứ cho no xem ipad, diện thoại rồi no lại nghiện sớm thoi”

Dung la việc dung dồ cong nghệ qua nhiều khong tốt cho trẻ nhưng nếu ba mẹ do giới hạn thời gian sử dụng va chỉ cho cac be xem những chương trinh co ich cho việc học tập va thư gian thi dau phải la diều dang dể phe phan.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 5

6. “Khiếp, 5 tuổi rồi ma vẫn con ngủ cung bố mẹ?”

Hay tim hiểu xem nha của ba mẹ nay co mấy phong ngủ va em be do sức khỏe co tốt khong trước khi phe phan, kẻo bạn sẽ khiến ba mẹ ấy dau long.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 6

7. “Con nha em 11 thang da di lon ton rồi ma con nha chị 15 thang con chưa chập chững ti nao”

Mỗi be co những dấu mốc phat triển khac nhau va nhất la dừng nen lấy con minh la niềm tự hao dể mang ra so sanh với ba mẹ khac. Với một người mẹ, con minh la cả thế giới.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 7

8. “Khiếp, nha cửa luc nao cung bừa bộn trong kinh thế?”

Hiếm co nha ai co trẻ con ma lại luon gọn gang ngan nắp. Chỉ giữ cho nha cửa sạch sẽ cung da la một cố gắng dụng cụ hut mui trẻ em của cac ba mẹ rồi.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 8

9. “Sao chị dẻ da một nam rồi ma vẫn beo u như thế?”

Can nặng sau sinh la một “nỗi dau” muon thuở của cac ba mẹ. Trong trường hợp nay, sự thong cảm sẽ dược don nhận va cảm kich hơn la che cười.

Những cau noi khong ba mẹ nao co con nhỏ muốn nghe 9