Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której to podstawowe warunki są opisane w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność danej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której suma przekracza 500 zł powinna być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to otrzymuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki koniecznie musi zwracać szczególną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje ustaloną kwotę pieniędzy (przeważnie są to sumy mniej więcej kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę spłacić razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób wyłącznie dostępną.