Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której to podstawowe zasady są ustalone w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność danej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 złotych musi być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dołożyć kolejne warunki. Z reguły są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki koniecznie musi zwracać specjalną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje określoną kwotę pieniędzy (zazwyczaj są to sumy mniej więcej kilkunastu tys. pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę zwrócić wraz z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba z długami nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie uzyska. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób wyłącznie dostępną.