Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której kluczowe warunki są ustalone w regulacjach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której kwota przewyższa 500 złotych winna być zatwierdzona pismem.

Oprócz tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają prawo dodać następne warunki. Przeważnie są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać szczególną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje pewną kwotę gotówki (przeważnie są to kwoty rzędu kilkunastu tyś zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę zwrócić razem z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.