Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której to zasadnicze warunki są określone w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 złotych musi być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dopisać kolejne warunki. Na ogół są to odsetki, które to otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (z reguły są to sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę opłacić wraz z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc ochronić zwrot udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.