Khach sạn Golden Gate

Khach sạn Golden Gate

Dịa chỉ: 69 Le Hồng Phong, quận Hải Chau, Tp Da Nẵng

Tel: 0511 3565555

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/da-nang/khach-san-golden-gate.html

Số phong: 36

var num_image = 10

Golden Gate Hotel tọa lạc ngay giữa trung tam Thanh khach sạn Da Lạt phố Da Nẵng, thuận lợi cho khach cong tac, mua sắm, khảo sat thị trường va tham gia cac hoạt dộng vui chơi giải tri.

 

Golden Gate Hotel dạt tieu chuẩn 2 sao với hệ thống phong nghỉ rộng rai, thoang mat gồm 36 phong tieu chuẩn va phong thượng hạng cung dầy dủ cac trang thiết bị hiện dại sẵn sang dap ứng nhu cầu của cac khach thương gia, khach du lịch.

 

Cầu Golden Gate nối liền San Francisco va California( Mỹ) la một trong những cong trinh kiến truc cực ki nổi tiếng, co một mo hinh thu nhỏ tren san thượng của Golden Gate Hotel.

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong dơn

 

300.000 VND

 

Phong doi

 

400.000 VND

 

Phong VIP

 

500.000 khach sạn da lạt co bể bơi VND

 

Phong 3 giường

 

600.000 VND

 

Loại phongGiaPhong dơn300.000 vndPhong doi400.000 vndPhong VIP500.000 vndPhong 3 giường600.000 vnd Dặt ngay

 

Tiện nghi hiện dại

May Diều hoa nhiệt dộ

Diện thoại ban

Tủ lạnh trong phong

Phong tắm với bồn tắm

Mạng Internet Wifi, mạng cap Internet trong phong 

TV với cac kenh truyền hinh vệ tinh quốc tế

Dịch vụ giặt ủi sấy kho