ba ngay cưới của ca nhan Campuchia

Trong ngay cưới thứ hai, sau 3 tiếng trống, phu dau va phu rể co thể cắt toc cho co dau, chu rể trong tiếng hat “bai ca cắt toc”. Them người của dội nhạc dại mặc mua hat tưng bừng.

d

Dam cưới ở Campuchia.Dam cưới ca thể Campuchia thường dược tiến hanh trong ba ngay:

Ngay vao lều: Như ngay khởi dầu của cưới hỏi. Tien phong nha gai nen dựng ở cư tru minh một lều tan lang, ben cạnh do như lều tiếp khach va lều bếp Gia vi cua moi nha nuc. Chu rể khi tới nha co dau thi vao luon lều tan lang.

Ngay thứ hai: Từ sang sớm, bố mẹ va bạn be hai gia dinh dến nha co dau tổ chức lễ cung tổ tien, cầu nguyện, phu hộ cho doi vợ chồng trẻ. Buổi chiều tổ chức lễ cắt toc. Sau 3 tiếng trống phu dau va phu rể co thể cắt toc cho co dau, chu rể trong tiếng hat “bai ca cắt toc”, một ca thể của dội nhạc dại mặc gửi co dau chu rể mua hat. Tổ chức cac hinh thức nay như dể xoa tan những diều khong may mắn của hai ca thể. Phần cuối la lễ tụng kinh. Co dau, chu rể quỳ phia trước mặt 4 bảy cư tru sư, hai long ban tay chắp trước ngực, 4 mươi bảy cư tru sư tụng kinh trong khoảng nửa tiếng. Tiếp dựa theo la party cưới, an kết thuc thi hat mua. Nam phai dẹp thanh nien quay quần xung quanh co dau, chu rể hat mua tới tận dem khuya, hat mua xong thi sắp xếp lễ buộc day. Co dau chu rể ngồi xếp vong tron, hai long ban tay chắp lại phia trước ngực, bố mẹ hai người co thể la lần lượt buộc day vao cổ ngon tay hai người. Diều do tượng trưng cho mối quan hệ với hai gia dinh gắn bo chặt chẽ.

Ngay thứ ba: Thi ngay bai dường. Cac hinh thức bởi them một người gia dặn cả chủ tri, yếu tố to dược tổ chức ở chua chiền. Khi bố tri lễ, dội nhạc sẽ tấu len ca khuc bai dường. Sau do dến tiết hang hoa tuy vậy ca của co dau chu rể va mọi ca nhan hat tập thể. Chốt lại ca thể chủ tri lễ co thể phan phat trầu cau gửi ca nhan nha. Mọi người rắc hoa tươi len co dau, chu rể mục dich chuc phuc.

Sau khi kết thuc cac hinh thức bai dường, người hat luc nay co thể la hat bai ca quấn chiếu cỏ va cuốn cai chiếu cỏ luc nay hai ca nhan ngồi va dem ban dấu gia trị. Khi ấy, co dau, chu rể phải bỏ tiền ra tậu lại va dem vao trong phong tan hon, cai chiếu nay co thể dược trải tren giường của họ. Tiếp theo, chủ hon sẽ giao chu rể gửi co dau phia trước mặt mọi ca nhan, dam cưới cung kết thuc tại do.

(Dựa theo Phong tục tập quan nhiều nước)