Khach sạn Phu Nhuận Hoang Ha

Giới thiệu: Khach sạn Hoang Ha co 37 phong dược trang bị dầy dủ cac thiết bị tiện nghi, hiện dại, nằm ở vị tri trung tam, xung quanh la cac trung tam thương mại, thể thao, mua ban...

Khach sạn Hoang Ha la một trong những dơn vị thanh vien của Cong ty TNHH MTV Du lịch – Dịch vụ va Khach sạn Phương Nam da dược Tổng cục Du lịch Việt Nam cấp chứng nhận tieu chuẩn khach sạn 2 sao.

danh ba khach san o vung tau Hoang Ha co 37 phong dược trang bị dầy dủ cac thiết bị tiện nghi, hiện dại, nằm ở vị tri trung tam, xung quanh la cac trung tam thương mại, thể thao, mua ban. Quy khach chỉ mất 5 phut di taxi ra san bay quốc tế Tan Sơn Nhất cung như ra trung tam thanh phố. Tất cả cac phong của khach sạn dược trang bị dầy dủ cac thiết bị tiện nghi va hiện dại.

Với khung cảnh trang tri ấm cung, phong cach phục vụ than thiện va chuyen nghiệp của nhan vien, khach sạn Hoang Ha sẽ mang dến cho quy khach sự thoải mai va thư gian trong thời gian quy khach cong tac hoặc du lịch tại Tp.HCM.Khach sạn Hoang Ha rất han hạnh dược phục vụ quy khach!

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach sạn/san bay

Quan cafe

Salon

Thiết bị cho cuộc họp

Tour

WiFi

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Phong khong hut thuốc

Tivi

Voi hoa senMat xa

Phong tắm hơi

San gon (tại chỗ)

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)

Dịch vụ dỗ xe