Khach sạn Vườn Dao

Khach sạn Vườn Dao

Dịa chỉ: Phố Vườn Dao, Phường Bai Chay, Tp Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033 3846427 - 3846455

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/ha-long/khach-san-vuon-dao.html

Số phong:

Khach sạn Vườn Dao nằm tren dường Hạ Long thuộc trung tam khu du lịch Bai Chay, thanh phố Hạ Long. Khach sạn Vườn Dao dạt tieu chuẩn quốc tế 2 sao, cao 3 tầng gồm 67 phong nghỉ co tầm nhin bao quat vịnh khach sạn da lạt Hạ Long với hệ thống trang thiết bị hiện dại va dầy dủ như: phong họp, nha hang, bar, trung tam masage, quầy hang lưu niệm, bai dỗ xe rộng rai va an toan…chắc chắn sẽ la nơi dừng chan ly tưởng nhất của quy khach khi dến Hạ Long.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khach sạn Vườn Dao với hệ thống 67 phong nghỉ hiện dại, dầy dủ tiện nghi như:

    *  Truyền hinh vệ tinh với cac kenh quốc tế

    * May diều hoa

    * Phong tắm ca nhan va bồn tắm

    * Diện thoại quốc tế

    * May sấy toc

    * Mini bar va tủ lạnh

    * Ket an toan trong phong tắm

    * Tra, ca phe trong phong

 Dặt ngay

Cac dịch vụ khac:

Dịch vụ massage va sauna.

Dịch vụ karaoke.

Dịch vụ giặt la.

Dịch vụ internet.

Dịch nụ cho thue tau tham vịnh va xe du lịch cac loại.

Nha Hang Quan Bar

Với khach sạn da lạt dẹp cac phong an lớn nhỏ, bar giải khat cung một luc co thể phục vụ dược 300 khach với nhiều mon an Au, a dặc sản biển do chinh cac dầu bếp va nhan vien phục vụ sang tạo ra.

 

Phong Họp

Phong họp nhỏ từ 45 dến 50 chỗ ngồi.

Phong họp lớn từ 100 dến 150 chỗ ngồi.

An giữa giờ (mức tối thiểu) : 15.000d/xuất.

Thiết bị: diều hoa 2 chiều, am li, loa may, nước che, hoa tươi, bảng fooc, dạ…