Khach sạn Tan Sơn Nhất Hồ Chi Minh

Giới thiệu: khach sạn 5 sao da lạt www.yesgo.vn Tan Sơn Nhất Sai Gon mới xay dựng theo tieu chuẩn 5 sao ở ngay gần san bay Tan Sơn Nhất, cạnh dường chinh vao trung tam thanh phố.

 Khach sạn Tan Sơn Nhất Sai Gon mới xay dựng theo tieu chuẩn 5 sao ở ngay gần san bay Tan Sơn Nhất, cạnh dường chinh vao trung tam thanh phố. Chỉ vai phut di bộ, du khach co thể dến cac trung tam triển lam, khu mua sắm, va giải tri gần khach sạn. La khach sạn ở Hồ Chi Minh duy nhất co bai dap trực thang tại tầng thượng, dủ diều kiện dap ứng nhu cầu di chuyển bảo dảm tinh rieng tư cho khach quan trọng, thương gia cao cấp

Khach sạn Tan Sơn Nhất Sai Gon co tổng cộng 208 phong ngủ với khong gian ấm cung, theo khuynh hướng cổ diển nhẹ nhang va sang trọng gồm cac phong President (Nguyen Thủ), Dynasty Suite, Deluxe Suite, Suite va Deluxe. Dặc biệt phong Nguyen Thủ dầy dủ tiện nghi sang trọng bậc nhất la nơi don tiếp cac Nguyen Thủ, cac doan khach quan trọng của nha nước, cac chinh khach với phong cach phục vụ mang dậm net truyền thống Việt Nam.

Khach sạn Tan Sơn Nhất Sai Gon gồm cac nha hang co sức chứa từ 50 dến 300 chỗ, với bầu khong gian ấm cung, dầu bếp co kinh nghiệm, dội ngu nhan vien thanh lịch, luon sẵn sang phục vụ nhiều mon an tinh hoa bốn phương: an sang, buffet, cac mon an Au A va dặc biệt cac mon an mang dậm hương vị Việt Nam, giau gia trị dinh dưỡng thỏa man gu ẩm thực tinh tế của khach .

Hơn thế, cac phong tiệc sang trọng va dội ngu phục vụ tiệc chuyen biệt dap ứng những yeu cầu về nghi thức tổ chức tiệc trang trọng theo dung phong cach cac nước.

Hệ thống cac phong họp, hội nghị linh dộng theo yeu cầu của khach co sức chứa từ 20 dến 300 khach, với dầy dủ cac trang thiết bị hiện dại, la nơi ly tưởng dể phục vụ cac hội nghị MICE.

Tiện nghi va dịch vụ mua hoa don khach san