Giup cac mẹ phan biệt sữa tươi tiệt trung va sữa tươi thanh trung

 Sữa la nguồn thực phẩm bổ sung cho trẻ dược nhiều ba mẹ lựa chọn, tuy nhien, việc chọn sữa cho con, dặc biệt la sữa tươi dựa tren cac yếu tố nao dể dảm bảo dinh dưỡng va sức khỏe vẫn la diều khiến cac ba mẹ bối rối.

Co mấy loại sữa tươi?

Sữa tươi dược xem la thực phẩm rất giau dinh dưỡng, vitamin va khoang chất từ thien nhien, rất tốt cho cơ thể. Sữa tươi sạch khong những dược sử dụng thường xuyen như một thức uống hang ngay, ma con dược dung dưới nhiều hinh thức khac nhau từ pha chế, trộn với trai cay, lam banh va them vao cac mon an.

Sữa tươi (hay con gọi la sữa nước) la loại sữa vắt ra từ cac dộng vật (như bo, de, cừu…), sau khi dược vắt ra trực tiếp từ cac loại dộng vật, sữa nước co chứa rất nhiều vi khuẩn, vi thế, sữa sẽ phải trải qua cac cong doạn xử ly khac nhau trước khi dến với người tieu dung. Tuy vao cong nghệ, kỹ thuật xử ly sữa như thế nao ma chung ta co sữa tươi thanh trung hay sữa tươi tiệt dồ chơi gỗ etic trung.

Giup cac mẹ phan biệt sữa tươi tiệt trung va sữa tươi thanh trung 1

Sữa tươi thanh trung dược xử ly ở nhiệt dộ từ 75 dến 90 dộ C trong khoảng thời gian từ 30 giay dến 1 phut rồi dược lam lạnh dột ngột xuống two dến 4 dộ C. Vi dược xử ly ở mức nhiệt vừa phải, nen sữa may hut sữa spectra thanh trung giữa dược gần như toan bộ cac vitamin, khoang chất quan trọng va mui vị thơm ngon của sữa ban dầu. Sữa tươi thanh trung cần phải bảo quản lạnh từ 3-5 dộ C va co hạn sử dụng ngắn, thường chỉ trong vong ten ngay.

Sữa tươi tiệt trung dược xử ly ở nhiệt dộ cao hơn rất nhiều, từ 140 dến 150 dộ C trong khoảng thời gian ngắn (dưới 30 giay), sau do sữa dược lam lạnh va dong goi trong bao bi giấy tiệt trung dặc biệt nen co thể bảo quản ở nhiệt dộ binh thường trong khoảng thời gian kha dai từ six thang dến one nam.

Cach chuẩn chọn sữa tươi cho con

Tieu chi dầu tien khi lựa chọn sữa cho con dược cac mẹ ưu tien la phải co chọn sữa sạch, với nguồn nguyen liệu dảm bảo va quy trinh xử ly an toan, hiện dại.

Sữa thanh trung (tiếng Anh: Pasteurized Milk) thường dược sử dụng sớm nhất cho trẻ từ khoảng 18 thang tuổi hoặc lớn hơn vi khả nang gay dị ứng cho trẻ la kha cao. Tuy vao nhu cầu ma cac mẹ co thể lựa chọn sữa thanh trung co dường hoặc khong dường, nguyen kem hoặc tach kem.

Sữa tiệt trung cac mẹ co thể dễ dang nhận ra với dong chữ UTH ở tren bao bi (UTH: viết tắt của Ultra-High-Temparature: Nhiệt dộ cực cao) va co thể cho con uống sữa tươi tiệt trung từ khoảng 12 thang tuổi.

Nếu mẹ muốn cho con uống sữa tươi ấm, khong nen dun sữa ở nhiệt dộ nhỏ qua lau vi như vậy sẽ lam cac vitamin va khoang chất bị pha hủy va bốc hơi. Cac mẹ nen dun lửa for you to dể sữa soi bung rồi tắt bếp la tốt va khoa học nhất. Khi sữa con nong, mẹ cung khong nen cho them dường vao sữa (nếu la sữa khong dường) ma nen dợi dến khi sữa hơi ấm hay cho dường la tốt nhất.